Дүрэм


Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, 
мэдлэг шалгах сорил Ш.Чоймаа, Д.Заяабаатар

Монгол улсын их сургууль, 
Улаанбаатар 2009Тус номын дижитал хувилбарыг  МУИС-ын Монгол хэл соёлын сургуулийн Эх бичиг-Алтай судлалын тэнхимийн профессор Ш.Чоймаа багшийн заавар, зөвшөөрлөөр бэлтгэж оруулав. Монгол бичиг сурч буй та бидэнд үнэтэй зөвлөгөөг өгч байгаа гавьяат багш, доктор, профессор Ш.Чоймаа, хэл бичгийн ухааны доктор Д.Заяабаатар нарт талархсанаа илэрхийлье. Онлайн уншихаар PDF файлуудыг хэсэг хэсгээр бэлтгэв.


Хавтас ... 1
Дотор хавтас ... 2
Оршил ... 3,   4,   5
Монгол бичгийн цагаан толгой ... 6,   7,   8
Урт эгшгийг тэмдэглэх үндсэн зарчим ... 9
Хос эгшгийг тэмдэглэх үндсэн зарчим ... 10 
Дэвсгэр үсгийн тухай ... 10
Тийн ялгалын нөхцөлийг зөв дагуулах нь ... 11
Нэрийн хамаатуулах ёс, Түүнийг зөв бичих нь ... 12
Ерөнхийлөн хамаатуулах нөхцөлтэй тийн ялгал ... 12

Олон тоо ... 13
Үйлийн цагаар төгсгөх нөхцөл ... 14
Үйлийн биеэр төгсөх нөхцөл ... 15
Үйл үгийн тодотгон холбох нөхцөл ... 16
Үйлийн нөхцөлдүүлэн холбох нөхцөл ... 16,   17
Үйл үгийн хэвийн нөхцөл ... 18
Үйл үгийн байдлын нөхцөл ... 18
Үйл үг бүтээх дагаврууд ... 19

Нэр үг бүтээх дагаврууд ... 20,   21,   22,   23
Холбох эгшгийн дүрэм ... 24,   25
Дэвсгэр үсгээр төгссөн үйл үгс ... 26,   27,   28,   29
Нүдлэн тогтоох уламжлалт бичлэгтэй үгс ... 30

Сорил ... 31,   32,   33,   34,   35,   36,   37

Сорилын хариу ... 43,   44

1990 онд гаргаж байсан эхний хувилбар нь зарим хүнд байж байгаадаа