5/24/2012

5/23/2012

Би хэн бэ?

Монгол бичгээр уншсан аа кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.

5/20/2012

5/17/2012

Гурван халхавч

Монгол бичгээр уншсан аа кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.