5/17/2012

Гурван халхавч

Монгол бичгээр уншсан аа кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.