4/08/2012

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (11)


Монгол бичгээр уншсан аа кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.