5/20/2012

Цагийн гурван алхам

Монгол бичгээр уншсан аа кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.