9/22/2012

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (12)


Монгол бичгээр уншсан аа кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.


No comments:

Post a Comment