1/24/2016

Монгол Бичгийн цахим сурах бичиг

Монгол теливизээр ерээд оны эхээр нэвтрүүлж байсан
Шаравын Чоймаа багшийн  монгол бичгийн хичээлийн
цувралыг эх нэврүүлгээр нь YouTube ээс үзэх боломжтой болжээ. 
Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. 


No comments:

Post a Comment