1/19/2012

Алт Мөнгө хоёр (3)


Тэр ууланд чоно элбэгтэй юм байжээ. Хоёр чоно шөнө агуйгаас босож айлуудын хот уруу ан хийж яваад юу ч олсонгүй. Өлсгөлөндөө … уншаад үргэлжлүүлэн бичээрэй.