6/05/2015

Эрдэнийн сан субашидээс ( 21-24 )


Хэлж дурдан захирваас л
Хэлгий адгуусанд л болов мэдэл төрөх.
Хэлж дуртган сануулалгүй
Хэрэг бүхнийг мэдвэл цэцэн гэж өгүүльюү.

Бодлого ухаан сайн болбол эс хэлэлцэвч
Бусдын дүр байдлаар санаагий нь мэднэ за.
Болсон болов ч тэргүүтэн жимсийг эс идэвч
Болгоомжит хэрсүү хүн амттайгий нь мэдэх мэт.

Эрдэмтэн мэргэж өөрийн орондоо сууснаас
Эс дассан өөр улсад илүү хүндлэгдьюү.
Эрдэнэсийн зүйл өөр бус газарт үнэтэй буй за
Эрдэнэт далайн хойгт үнэгүй мэт.

Аливаа мэргэд эрдэм сурах цагтаа өчүүхэн зовно за.
Амраа харж дэмий суувал мэргэн үл болъюу.
Амар суухын төдийхэнд дурлагч тэр хүн
Ашдын их амгаланг ер үл олъюу.


No comments:

Post a Comment