12/11/2015

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (22)


Эрдэм сурсангүй бөгөөд
Арга хуурмаг сурч
Авах идэхийн үлгэр нь,
Урьд нэгэн хүн, бусдын тарианд харуулаас нууж
Илжгэнд ирвэсийн арьс нөмөргөж тавьсанд
Олноор айн эмээсний хожим
Тэр ирвэсийн арьс салхинд хийсч унасанд
Тарианы эзэн илжгийг таньж
Эзэнтэй нь хлав гэх.
Муур хүзүүндээ эрхи зүүж
Махнаас гарав хэмээж
Хулгана барьж идсээр мэдэгдэв гэх.
Үнэгний гэмийг хэлээд , үнэгэнд хэлэгдэв гэх.
Үнэн эрдэм алтанд адил.
Алтыг түлбээс улам өнгө гарах.
Занданг түлбээс улам сайхан үнэр гарах.
Галыг уруу хандуулбал гар өөд шатна.

No comments:

Post a Comment