3/03/2017

“Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу хэмээх сургаал” оршвой (7).   Олноос зөвшвөөс санаагаа үл хэлнэ.
   Ганцаар шийдвээс зөрүүд болно
   Магадгүй загнаваас итгэмжгүй болно.
   Ойр сууваас явдлаас зайлна.
   Хол явбаас орхив хэмээн санана.
   Болзоогүй явбаас томоогүйд тооцно.
   Олон үг хэлбээс чалчаа хэмээнэ.
   Дуугүй сууваас ихэмсэгт бодно.
   Хянаж хэлбээс хартай хэмээнэ.
   Гэмгүйг гэмтэйд ононо.
   Гэмтэйг нь гэмгүй өнгөрөөнө.
   Эвлэбээс хардана.
   Эвдэрбээс гомдоно.
Аяа бас, ганцаар муу явах мөртлөө бусдыг жишээ татна.
   Хүний хүчээр сайн яваад гэдрэг эрэмшинэ.
   Хүний нэрээр нүүр олоод биед хүчирхэнэ.
   Хүний юмаар баяжаад элдэв бардмыг өгүүлнэ.
   Дээр явбаас атаархана.
   Доор явбаас дарлана.
Энэ цагийн алаглагч ноёд
   Идэгч түшмэд
   Хариу бодогч өглөгийн эзэд
   Тэмцэлдэгч ардаас эхлэн
   Ертөнц ба номын зүг тэвч.
Суудлын төлөө олох нэр
Эдийн төлөө номлох ном
Алдрын төлөө үйлдэх буян
Өглөгийн төлөө шүтэх шавь тэргүүтэн
Муу явдлыг өөрөө үйлдээд
Цагийг муу хэмээнэ.

No comments:

Post a Comment