6/27/2011

Гийгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийг хувилгах жишээ.Монгол бичгээр зөв бичих дүрмийг дэлгэрүүлж үзэх боломж.

No comments:

Post a Comment