11/17/2011

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (7)Холын хүнд өршөөл тус хүргэвэл,
Алдар нэр дуурсана.
Ойрын хүнд асрал өглөгийг хүртээвэл
Эв эе бүтээд хүч нэммүй.
Харийн газарт арга чадлаа бэхэл.
Халуун зуураа эв эеэ хичээ.
Шашинд дургүй сахилтнаас
Сайн сүсэгт хар хүн дээр гэлээ.
Төр ёсон үл мэдэх хаадаас
Төвшин сайн түшмэл дээр гэлээ.
. Ичгүүр үл мэдэх хатнаас
Ичгүүр мэдэх шивэгчин дээр гэлээ.
Хадгалж үл чадах хөвгүүнээс
Халамжит сайн боол дээр гэлээ.
Харам сэтгэл тушаа,
Хатуу сэтгэл жад,
Хар санаа хор.
Ханилсан нөхрөө хуурваас
Харин биеэ хуурсан адил болъюу.
Үнэхээр барилдсан сайн нөхрийн үгсийг
Үхтэл бүү март.

No comments:

Post a Comment