11/27/2011

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (8)


Хагацашгүй хань нөхөрт
Марташгүй муу үгийг бүү хэл.
Үг үл сонсох муу хүнд
Олон үг бүү хэл, харин улиг болно.
Үг үл мэдэх мунхаг хүнтэй
Үг бүү тэмц, харин ичгүүр болно.
Өчүүхэн номч хүн, омгоор
Үргэлж их мэдэх мэргэдэд халдвал
Үтэр шантрахын тэмдэг.
Гэнэт сайжирсан ард
Хэтэрхий ихэст халдвал
Гэмшиж үл барагдахын тэмдэг.
. Арсланы омог баатар, мөн арсландаа зохих.
Үнэгний уран арга, мөн үнэгэндээ зохих.
Арсланы баатар омог үнэгэнд тусгүй.
Үнэгний уран арга арсланд тусгүй.
Арслан үнэг мэт явбал түргэн гутах.
Үнэг арслан мэт явбал түргэн үхэх хэмээсэн үлгэрийг
Хэн хүн хянан үзэж, хир хирээ мэдэж
Чинээ чинээгээ бодож явсан сайн.

No comments:

Post a Comment