3/27/2013

Мижин хэлмэрчийн үгийн тухай тэмдэглэл.


1944 оны шинжлэх ухаан цувралын 7-р дугаараас. Уншаад кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.
Ц.Дамдинсүрэн

Мижин хэлмэрчийн үгийн тухай тэмдэглэл.
Монгол Гэсэр, Линг Гэсэр гэж хоёр зүйлийн Гэсэрийн тууж байна. Энэ хоёрын аль алийг уншихад үнэхээр сэтгэл бахадмаар сайхан зохиол юм. Манай газар монгол гэсэр дэлгэрсэн боловч Линг гэсэр төдий л  дэлгэрсэнгүй. Иймд энэ зүйлийн Гэсэрийн туужтай зөвхөн танилцуулахын тул Мижин хэлмэрчийн үгийг Линг Гэсэрийн тууж дотроос авч найруулгыг бага сага засаж сийрүүлэв. Энэ бол Гэсэрийн тууж дотор гардаг цагаан гэрт хаан, Гэсэрийн ... ... түүний хатан Рагму гоо -гийн   ...  авч ирээд модонд барьж хүлэх зэргээр зовоож байхдаа Мижин хэлмэрч гэдэг эрдэмтэн түшмэлийн  ...   хэлсэн үг болно.  
Гэсэрийн туужид гардаг Мижин хэлмэрчийн үг.
Эрэм цагаан талд
Энгэ сайхан нутагт
Эрхэлж наадаж өссөн
Эр миний бие
Энхрий бага наснаас
Эхэлж торнихоос аваад
Энд тэндэхийн хэлийг
Эрхэмлэн хичээн сурч
Эрдэм номын судалж
Баатар нэрээ алдаршуул...  болж
Бат зориг цээжний дотор төрж
Балмад тэрслүү үг тэмцэлдүү
Байтал жанжныг бүрэн мэдмүй.
...


No comments:

Post a Comment