4/07/2013

Соёмбо үсэг

1944 оны шинжлэх ухаан цувралын 7-р дугаараас. Уншаад кирилл бичгээр сийрүүлж бичээрэй.
Соёмбо үсэг өгүүллэгийн хоёр дугаар хэсэг

Соёмбо үсэг өгүүллэгийн гурав дугаар хэсэг

Соёмбо үсэг өгүүллэгийн дөрөв дүгээр хэсэг

Соёмбо үсэг өгүүллэгийн тав дугаар хэсэг

No comments:

Post a Comment