10/21/2013

Ерөөлт мэнд (2)

...  Хариу үг нь:
  • Аман өлзийтэй болог
  • Ерөөлөөр болог
  • Мөр зохиг
  • Ерөөл бат оршиг
Ш. Чоймаа багшийн "Монгол ёс заншил, уламжлалт ухаанаа заан сургагч нарт тус дэм" номоос 


No comments:

Post a Comment