3/29/2011

Илүү гэр – Банаг гуайнх сайн уу?Хөдөөгийн малчин их гэрийнхээ хажууд бага гэр буюу илүү гэр барьж идээ цагаа аар саар зүйлээ хадгалдаг. Говь-Алтай аймгийн зарим суманд энэ илүү гэрийг << банаг >> гэж нэрлэдэг нь чухамдаа нэгэн зүйл майхан мэт орон сууцны төвд гаралтай нэр ажээ.


Зүүн монголын нэгэн хүн илүү гэртэй нэгэн айлд ажлаар очоод
  • Танайхтай айл байгаа чинь хэнийх бэ гэж асуужээ.
  • Үгүй энэ манай банаг гэж хариулахад нөгөө хүн
  • Банаг гуайнх сайн уу гэсэн гэдэг

No comments:

Post a Comment