10/17/2011

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (1)                    Эзэд хаадтан, олныг хураая гэвэл өглөгөө өг.
                    Осолдолгүй явъя гэвэл түшмэдээ өргө.
                    Аугаа хүчээ ихэтгэе гэвэл цэргээ асар.
                    Уудам сул жаргая гэвэл эеэ хичээ.
                    Өдөр явсан явдлыг шөнө шүүгтүн.
                    Ичгүүр гэмт явдлыг ятгаж орхигтун.
                    Олны дотор үгээ бэхэл.
                    Ганцаар суухуйд сэтгэлээ шинжил.
                    Олон хүмүүн лүгээ найран зохилдож,
                    Ер авах, гээхийн ялгалыг шинжлэн мэд.
                    Их, багын санааг асууж нэгтгэн
                    Егүүтгэлгүй сэтгэлийг угаас барьж,
                    Шашин амьтны тусын тулд шамдан,
                    Хамаг амьтныг ганц хөвгүүн мэт асарч
                    Эцэг мэт сургаж, эх мэт тэжээ.

No comments:

Post a Comment