10/23/2011

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (2)                          Засаг цаазын номын ёсоор барьж,
                          Олон амьтныг жаргаланд зохиож(хөтөлж)
                          Төрөл төрөгсдөө энх амарт хүргэгтүн.
                          Үзтэл үнэнээр явагчдыг
                          Үргэлж өргөж хөгжөөгтүн.
                          Үнэхээр гэмт хүнийг гэсгээ.
                          Хатан, хөвгүүн, албат нарыг адил сурга.
                          Хэд хэдэн жилийн хэргийг нэгэн өдрийн хэрэг мэт
                          Хичээн бүтээж явбаас
                          Төрийн бамбай, дайсны баг (хуяг) адил
                          Ер биеийн амрыг үл харан
                          Бусдын үйлнээс үл уйдан явбаас
                          Дээдсийн явдалд ойр гэх,
                          Асрахын урьд айлгах,
                          Албаттайгаа атаа тэмцэх,
                          Ах дүүтэйгээ хэрүүл үүсгэх,
                          Дэмий холын хүнтэй ханилан эвдрэх,
                          Дэргэдэх хүнийг дэнсэлгэн зовоох,
                          Төрөл төрөгсдөө үл амруулах,
                          Төрийн цаазаас үл айх,
                          Муу хүний үгэнд орох,
                          Сайн хүний үгийг үл итгэх,
                          Ширүүн үгээх дайсныг хураах
                          Хорт сэтгэлээр хамгийг хашруулах тэргүүтнийг тэвчигдэхүй.
                           ...

No comments:

Post a Comment