10/31/2011

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (4)....
Арслан мэт ноёдыг
Барс мэт түшмэд дагах.
Барс мэт ноёдыг
Ирвэс мэт түшмэд дагах.
Ирвэс мэт ноёдыг
Чоно мэт түшмэд дагах.
Чоно мэт ноёдыг
Үнэг мэт түшмэд дагах тул
Хамагт (хотол олонд) зовлон болмой (болно).
Ер хүн сайн сайхан үнэн үг,
Шударга явдлыг хичээн сурагтун.
Өндөр их заяатныг үзэн ядваас (ядвал),
Өөрийн амны хишиг зайлах.
Өнчин хүний жаргалыг хөнөөвөөс (хөнөөвөл),
Өөрийн хишиг (буян заяа) эвдрэх.
Үнэн тус хүргэгчдийг муулбаас (муулбал),
Тэнгэр үл таалах.
Үзтэл муулсан хүнийг аргадваас (аргадвал)
Үйл үл бүтэх.
....

No comments:

Post a Comment