10/28/2011

Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой (3)


                              Тойн хүний хамаг эрдмийн дотор
                              Нигүүлсэхүй сэтгэл нэн эрдэм.
                              Хаан хүний гучин таван эрдмийн дотор
                              Хайрлах сэтгэл нэн эрдэм.
                              Хатан хүний арван таван эрдмийн дотор
                              Сайхан ааль нэн эрдэм.
                              Түшмэл хүний есөн эрдмийн дотор
                              Төвшин сэтгэл нэн эрдэм.
                              Тойн хүн хамаг эрдмийг төгс суравч,
                              Дотроо нигүүлсэхүй сэтгэл үгүй болбол,
                              Тоолшгүй эрдэмтэй боловч,
                              Тун тус үгүй.
                              Хаан хүн хамаг эрхийг төгсөвч,
                              Хайрлах сэтгэл үгүй болбол,
                              Хамагт аргагүй хөнгөн болно.
                              Хатан хүн хамаг сайхныг төгсөвч
                              Ааль муутай болбол
                              Харин төрхөмдөө буцаж буг болно.
                              Түшмэл хүн есөн эрдмийг төгсөвч
                              Төвшин сайн сэтгэл үгүй болбол
                              Хорт чоно мэт жигшигдэхийн тул,
                              Төв сэтгэлийн эеийг хичээ.

No comments:

Post a Comment