11/12/2012

Сайн үгт эрдэнийн сан буюу субашидээс (3,4)

Алдаа байваас засаж тусалбал ихэд баярлана.