11/17/2012

Эрдэнийн сан субашидээс (5,6)

Алдаа байваас засаж тусалбал ихэд баярлана.