11/11/2012

Сайн үгт эрдэнийн сан буюу субашидээс (1,2)

Алдаа байваас засаж тусалбал ихэд баярлана.