6/09/2016

“Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу хэмээх сургаал” оршвой (6).Аяа бас, хариугүй өглөг үл өгнө.
   Харгүй сайхан сэтгэлээр үл санана.
   Атгаггүй амгалан сууж үл чадна.
   Аргачлалгүй явдал үл ялна.
   Юмыг тоололгүй алба үл гаргана.
   Зүгээр суугаад, алдрын төлөө эд мал зарагчид олон.
   Өвдөж сандравч хайргүй өргөгчид цөөн.
   Муу үйл үйлдээд үл гэмшигчид олон.
   Сайн явдлыг яваад баярлагч хүн цөөн.
Аяа бас, Хүндлэлийг ямба хэмээнэ.
   Ёсыг алба хэмээнэ.
   Ихэстэй учирваас зусардахыг бодно.
   Энгийн нөхөртэй учирваас үг авахыг бодно.
   Энэ цагийн олны хэрэг хийх, хүний зовлон хэмээвээс
   Цайруу явбаас хүний гарт орно.
   Хардаж явбаас муу үйл арвидна.
   Шударга явбаас олонтой үл таарна.
   Башраар явбаас номтой үл таарна.
   Чанга хурц явбаас өстөн олон болно.
   Дуугүй номхон сууваас толгой дээр гарна.
   Дундуур зэрэг явбаас тэнэг хэмээн сонжлогчид олон
   Гуйж хэлбээс эрэмшинэ.
   Ширүүн хэлбээс дордоно.
   Аргаар хэлбээс баширтай болно.
   Үнэн хэлбээс ойшоохгүй болно.
   Худал хэлбээс хүндгүй болно.