Хичээл

МУИС-ийн багш доктор(Sc.D), профессор Шаравын Чоймаа  1990 ээд оны эхэнд Монгол телевизийн нэвтрүүлгээр явуулсан хичээлүүдийг МУИС-ийн Youtube сувгаас