Тухай

Энэ сайтыг монгол бичгээ сурч буй танд зориулсан бөгөөд уншихад хялбар монгол ардын үлгэр домог, богино хэмжээний өгүүллээр тогтмол баяжих болно. Үүний зэрэгцээ интернетэд монгол бичгээр бичсэн  агуулгыг нэмэгдүүлж баяжуулах, эх сурвалжуудыг онлайн унших боломжийг бүрдүүлнэ. Энэ блогоос хэсэглэн хуулбарлахдаа эх сурвалжийг дурдаж байхыг та бүгдээс хүсье.